Nordea

Når Nordens største bank skulle sammenslå sine adresser til et samlet lokale, ble det interiørarkitektene i Zinc som sto for prosjektet.

To eksisterende bygg ble knyttet sammen. Målet var å etablere gode arbeidsarealer for de 2200 ansatte som er tilknyttet huset i et enhetlig og fleksibelt design utført på alle etasjer. På gateplan er det åpen ferdsel mellom byggene som før, med oppgraderte uterom og et luftig og fleksibelt atrium til større arrangementer.

 

Zinc har arbeidet tett med Nordeas prosjektgruppe for å tilrettelegge for gode og fleksible arbeidsarealer. Ved bruk av funksjonelle møbleringsløsninger fra Nesje utført i finert eik, ble resultatet en rolig fargepalett med en lun atmosfære som er gjennomgående for hele prosjektet.

Kunde Nordea
Design Zinc AS
Fotograf Thomas Mellbye